Cu ajutorul vostru am reusit sa trimitem prin posta „scrisori informative” la peste 2000 parinti de copii cu grad de handicap informatii culese de noi despre drepturi si terapii desfasurate in judetul nostru.

Acest proiect a fost implementat cu ajutorul TIMOTION

În județul Timiș sunt înregistrați 1.866 de copii cu dizabiltăți, dintre care doar puțini participă la vreo formă de terapie. Proiectul a urmărit informarea familiilor care au copii cu dizabilități despre drepturile lor și accesul la programe de terapie. Beneficiul principal ar fi că aceste familii vor fi informate, copiii vor putea participa la terapiile de care au nevoie și viața lor se va îmbunătăți. Participarea la activitățile diferitelor ONG-uri i-ar putea pune în legătură cu alți părinți, cu persoane care i-ar putea susține în cazul în care sunt într-o situație financiară dificilă sau au nevoie de asistență medicală costisitoare. De asemenea, copiii cu afecțiuni ușoare se pot recupera în urma tratamentelor, iar pentru ceilalți o simplă ameliorare sau doar socializarea cu alte persoane în afara familiilor poate reprezenta o schimbare majoră și benefică.

,,O inițiativă foarte bună, la care ne-am bucurat să fim parteneri. Din păcate, există foarte mulți copii cu dizabilități în județ, iar majoritatea stau la sat. Aceștia nu beneficiază de terapii, ori din lipsă de informare a părinților, ori din cauza costurilor. Aceste scrisori vor ajuta mai mulți copii să aibă șansa de a se recupera. Părinții vor ști ce au de făcut atât din punct de vedere legal, cât și pe partea de terapie sau ajutor financiar.”

RAMONA, reprezentant DGASPC Timiș

Proiectele în care se implică și se va implica Școala Mamei Junior au mereu o componentă socială. Grija față de cei din jurul nostru este o preocupare constantă a asociației, cu rezultate notabile de-a lungul anilor de activitate.

Conform legii 448 din 2006, persoanele cu handicap au următoarele drepturi:

 • beneficiază de asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • persoanele cu handicap au dreptul la:
 1. a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;
 2. b) servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu pături, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
 3. c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist. (2)

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei de către persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurări de sănătate au obligaţia să emită decizia ori aprobarea de plată pentru fiecare dispozitiv medical sau ţip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap. Contravaloarea preţului de referinţă pentru aceste produse se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care aparţine asiguratul.

Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:

 1. a) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condiţiile de acordare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007;
 2. b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
 3. c) program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui;
 4. d) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;
 5. e) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei sau de 300 de lei în funcție de condițiile legale îndeplinite
 6. f) alocaţie lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%.

Educaţia persoanelor cu handicap este parte integrantă a sistemului naţional de educaţie, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Educaţia persoanelor cu handicap se realizează prin:

 1. a) unităţi de învăţământ special;
 2. b) integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale;
 3. c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;
 4. d) servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
 5. e) şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 6. f) educaţia „la patul de spital”, pe durata spitalizării; g) alternative educaţionale.

Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. Beneficiază de aceste prevederi şi următoarele persoane:

 1. a) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 2. b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 3. c) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic. Beneficiază de aceste prevederi şi următoarele persoane:

 1. a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
 2. b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic. De acestea beneficiază şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.
 • persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal.
 • copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%.
 • copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali- Persoanele cu handicap au următoarele obligaţii:

 1. a) să se prezinte, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
 2. b) să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
 3. c) să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
 4. d) să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu;
 5. e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;
 6. f) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap are următoarele obligaţii principale:

 1. a) să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
 2. b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
 3. c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
 4. d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 5. e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;
 6. f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Pentru a beneficia de anumite drepturi și servicii, trebuie să luați legătura cu:

– primăria de domiciliu

– Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș

-Direcția Generală de Protecție Socială a Copilului Timiș prin Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap, de unde, daca aveți nevoie, puteți obține mai multe informații legate de drepturi și facilități la telefonul: 0256 490 925.

Pentru consiliere, terapii și alte servicii aveți mai jos o listă de asociații de pe raza județului Timiș:

Nume asociație Contact Servicii
Asociația Școala mamei Junior Str. Cluj, nr. 17, Timișoara

Telefon: 0256 495 527

Web: www.mamicafarafrica.ro

· terapie în apă pentru orice fel de handicap
Asociaţia Club Sportiv Leii Timisoarei Str. Ariadna, Nr.1A, Timișoara

Telefon: 0735 156 880

Email: office@sestm.ro

Web: http://sestm.ro/

· servicii pentru persoanele în scaun cu rotile

· sport adaptat pt. scaun cu rotile

· service scaune cu rotile

· transport adaptat

FUNDAŢIA „MÂINI TĂMĂDUITOARE Str. Penes Curcanul nr. 4-5, camera 48, Timișoara

Telefon: 0723 242 544

Centrul de Zi pentru Copii

cu Dizabilităţi – Lenauheim

Loc. Lenauheim nr. 228

Telefon: 0256 381 907

healinghands_carmen@yahoo.com

Centru de zi și activităţi de:

· stimulare senzorială

· stimulare a motricităţii

· stimulare cognitivă

· logopedie

· socializare şi petrecere a timpului liber

+

· 2 mese pe zi

· transport pentru copiii din comună

FUNDAŢIA CRISTIAN ŞERBAN Str.Avram Iancu, nr.18, Buziaş

Telefon: 0256 322 080

Email: contact@ccserban.ro

www.ccserban.ro

· spitalizare, educaţie medicală, recuperare fizică pentru copiii cu diabet, hemofilie, afecțiuni locomotorii

· acordarea de teste de glicemie pentru efectuarea glicemiei la domiciliu

FUNDAŢIA DE ABILITARE “SPERANŢA” Str. Aurel Popovici, nr.17, Timișoara

Telefon/Fax: 0256 274 466

bletitia@csperanta.ro

· servicii gratuite pentru copii mici cu dizabilităţi sau întârziere în dezvoltare: copii cu Sindromul Dawn, autism, paralizie cerebrală, probleme de limbaj, probleme afective, dificultăţi de comunicare, tulburări instrumentale , probleme de comportament , ADHD etc.

· logopedie

· kinetoterapie

· art-terapie

· muzico-terapie

· ergoterapie

· consiliere părinți

ORGANIZAŢIA TERAPIA PRIN ARTĂ Aleea Pădurea Verde nr. 8, Timișoara

Telefon: 0256 493 775

Email: art.terapie@yahoo.com

Web:https://www.facebook.com/pages/Terapia-prin-Arta-Doina-Pocioianu/239205686113913?sk=info&tab=page_info

· terapie prin activități de lucru manual
„ASOCIAŢIA CĂTĂLIN CIOTESCU PENTRU RETINOPATIA PREMATURULUI” office@accprp.org

Web: http://www.accprp.org/

· servicii pentru copiii suferinzi de retinopatia prematurului

· ajutor de specialitate şi financiar

· promovarea copiilor talentaţi

· organizarea de tabere

ASOCIAŢIA COPIILOR CU BOLI CARDIACE CONGENITALE Str.Cărei, nr.10, bl.39, sc.A, ap.7, Timișoara

Telefon: 0356 008 947

Email: contact@acbcc.ro

Web: http://www.acbcc.ro/

· sprijin şi informaţii pentru familiile care sunt afectate de bolile cardiace congenitale

· grup de sprijin onine

· evenimente dedicate

· intermediere comunicare medici, autorităţi locale etc.

ASOCIAŢIA HANDICAPAŢILOR FIZIC DIN MUNICIPIUL LUGOJ Str. Xenopol nr. 7 A, Lugoj

Telefon: 0256 351 145

Email: handilug@gmail.com

Web: http://www.asolug.ro

· informare şi sprijin pentru obţinerea drepturilor

· organizare activităţi sportive specifice pentru persoane cu handicap locomotor prin Clubul Maraton’93

· distribuire şi adaptare dispozitive de mers şi dispozitive ajutătoare

· consiliere părinţi

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE MUCOVISCIDOZA Incinta Ambulatorului de Specialitate al Clinicii II Pediatrie. Str. Evlia Celebi (Păltiniş), 1-3, Timişoara

Telefon/fax: 0256 191742, 0256 191749

Email: ioanpopa38@yahoo.com

http://www.armv.ro/contact.php

· tratamente pentru bolnavii de fibroza chistică

· acţiuni caritabile pentru sprijinirea bolnavilor

ASOCIAŢIA „CASA FAENZA” TIMIŞOARA Aleea Sănătăţii, nr. 15, Timişoara

Telefon: 0356 101 410

Fax: 0356 101 409

Email: casafaenzatimisoara@yahoo.com

Web: http://www.casafaenza.ro/

· evaluare psiho-socio-medicală

· activităţi de abilitare individuală şi de grup pentru copii cu tulburare de spectru autist

· consiliere părinţi

· terapiile sunt gratuite

ASOCIAŢIA COPIILOR CU AUTISM „VREM SĂ FIM CA VOI” Str. Martir S.Motohon, nr.54, bl. 14, ap. 15, Timișoara

Telefon: 0723 757 248

Email: palconiflorinel@yahoo.com

· Evaluări

· consiliere

· terapii comportamentale copii cu autism

ASOCIAŢIA COPIILOR CU SINDROM HUNTER DIN ROMÂNIA Telefon: 0721.676.335

Email: rafaelreitmayer@yahoo.ro

contact@asociatiacopiilorcusindromhunterdinromania.eu

Web:http://www.asociatiacopiilorcusindromhunterdinromania.eu/

· strângerea de fonduri pentru a ajuta copiii cu Sindrom Hunter să facă tratament

· colaborări cu anumite asociaţii din ţară şi din străinătate, pentru aflarea ultimelor noutăţi din domeniul medical

· informări la nivel naţional despre această boală

ASOCIAŢIA CP HELPNET Str. Iosif Nemoianu, nr. 8, Timișoara

Telefon: 0356 461 526, 0771 329 243

Email: office@cphelpnet.ro

Web: www.cphelpnet.ro

· informare şi consiliere de specialitate privind paralizia cerebrală

· evaluare, terapie şi educaţie specializată în paralizie cerebrală

· informarea publicului larg cu privire la importanţa adaptării mediului înconjurător la nevoile copiilor cu P.C., cu scopul dobândirii independenţei funcţionale a acestora

· activităţi de integrare socială a copiilor cu P.C.

· activităţi de stimulare şi promovare a apărării şi respectării drepturilor copiilor cu P.C.

· activităţi de strângere de fonduri

ASOCIAŢIA HANDICAPAŢILOR LOCOMOTOR TIMIŞOARA Str. Cronicar Neculce, nr.1, Timișoara

Telefon/ Fax: 0256 494 187

Email: asohandicapatilorlocomotor90@gmail.com

Web: http://www.ahl-tm.ro/

· consiliere

· distribuire de cadre, cărucioare, cârje etc.

· servicii gratuite + evenimente cu ocazia sărbătorilor din an

· se oferă sprijin financiar în cazul unor intervenții chirurgicale, sau ajutor financiar pentru persoanele cu o stare materială precară etc.

· lupta pentru respectarea legii 448/2006, și promovarea accesibilităţii persoanelor cu handicap

ASOCIAŢIA HORSEMOTION Calea Dorobanţilor, nr. 34, Timișoara

Telefon: 0721 201 930

Email: dr.erika_weisz@yahoo.com

Web: http://www.horsemotion.ro/

· hipoterapie (terapie cu ajutorul cailor) 60 ron / ședința

· se oferă consiliere părinților prin intermediul psihologului asociației

· în anumite cazuri se oferă servicii gratuite copiilor cu handicap

ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂM CU PICTOGRAME, TIMIŞOARA Str. Remus Radulet, nr.16A, Timișoara

Telefon: 0725 596 675

Email:invatamcupictograme@gmail.com

Web:http://invatamcupictograme.blogspot.ro/

· terapii individuale şi de grup

· logopedie

· grupuri de suport pt.părinţi

· şcoală de vară

· pentru copii cu tulburare din spectrul autist(TSA) sau alte tulburări de dezvoltare(ADHD, Sindrom Down,,etc..)

· costurile diferă în funcţie de terapia aleasă, există pachete speciale care facilitează părinţilor costul lunar al terapiilor

ASOCIAŢIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA INTERJUDEŢEANĂ TIMIŞ – CARAŞ SEVERIN Str. Independenţei, nr.9, Timișoara
Telefon/Fax: 0256 275 484, 0356 435 993Email: tmanvr@gmail.comWeb: http://anrtimiscaras.ro/
· orientare şcoli speciale

· îndrumare legală

· consiliere psiho-sociala

ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRAREA PERSOANELOR CU DEFICIENŢE Str. Martir Dumitru juganaru nr. 13 scara C, ap.8, Timișoara
Telefon: 0726448431
Email: aipd.org@gmail.comWeb: http://www.aipd.eu/despre-noi
· ajutorarea şcolilor speciale prin dotarea cu echipamentul necesar, amenajări speciale;

· susţinerea elevilor din familii cu stare financiară precară în continuarea studiilor;

· crearea centrelor de resurse dotate cu echipament şi personal instruit pentru susţinerea studenţilor cu deficienţe care au probleme în urmarea cursurilor;

· amenajarea căilor de acces speciale în unităţile de învăţământ;

· amenajarea complexelor studenţeşti cu însemne, balustrade, pante având ca scop îmbunătăţirea circulaţiei;

· organizarea de cursuri de calificare/recalificare în vederea pregătirii profesionale (încadrarea în câmpul muncii);

CLUBUL SPORTIV AL HANDICAPAŢILOR FIZIC MARATON 93 LUGOJ Str. Xenopol nr. 7 A, Lugoj

Telefon: 0256 35 11 45

Fax: 0256 35 52 84

Email: ahf@asolug.ro

Web: http://www.asolug.ro

· crearea condiţiilor practicării sportului pentru orice persoană cu handicap fizic

· pregătirea unor sportivi performanţi pentru a reprezenta România la turnee specialeinternaţionale

· organizarea de competiţii şi participarea la concursuri naţionale şi internaţionale.

Asociaţia VivArt – Centrul de Artterapie şi Psihologie Str. Herculane, nr.24, Timișoara

Telefon: 0744637118, 0724696859

E-mail: vivart_tm@yahoo.com

Web: http://www.vivart.ro/

· servicii contra cost pentru copii cu retard mental, tulburări de învăţare, tulburare a aptitudinii motorii, tulburări de comunicare, tulburări de dezvoltare pervasive (autism, sindrom Asperger), deficit de atenţie şi tulburări de comportament disruptive (hiperactivitate /deficit de atenţie, tulburare de conduită, tulburarea opoziţionismului provocator), tulburări afective, tulburări anxioase, tulburări de adaptare, probleme relaţionale, abuz sau neglijare, afecţiuni genetice cromozomiale: sindromul Down, sindromul Williams Beuren, afecţiuni neurologice (diplegie,hemiplegie, epilepsie), tulburări de auz şi vedere, victime ale inundaţiilor, adolescenţi şi tineri privaţi de libertate.

· Art-terapie şi psihologie

· Consiliere psihologică pentru familii

· Terapie prin: pictura/desen, modelaj cu lut, teatru de păpuşi, muzica, psihomotricitate şi mişcare.

D.G.A.S.P.C.TIMIS-CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU COPII TIMIŞOARA P-ta Regina Maria, nr.3, Timișoara

Telefon: 0256 499 760

Fax. 0256 499 760

Email: crrnch.timisoara@yahoo.com

Web: http://www.dgaspctm.ro/

· îngrijire şi recuperare pentru copii cu măsură de protecţie specială

· recuperare şi reabilitare pentru copii din comunitate(familii naturale, familii de plasament, asistenţi maternali

· logopedie

· kinetoterapie

· ergoterapie

Fundaţia Motivation România Bd. Liviu Rebreanu, Nr. 113, Timișoara

Telefon: 0735 156 880, 0356 453 633

Fax: 0356 453 634

Email: m.caprioriu@motivation.ro

Web:http://www.motivation.ro/ro/despre-noi

· dispozitive special adaptate pentru copii cu dizabilităţi locomotorii

· programe de reintegrare socială pt cei cu dizabilităţi locomotorii în special cu leziuni medulare

· transport cu maşină adaptată pentru scaun rulant

· atelier de reparaţii, adaptări şi întreţinere scaune rulante

· terapie prin sport adaptat în scaun rulant (tenis, baschet etc. )

· tabere de instruire pentru o viaţă independentă în cazul copiilor care utilizează scaun rulant în special în urma unor afecţiuni ale coloanei vertebrale

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Podul Lung” Timişoara Str. Cornelia Sălceanu nr. 17, Timişoara
Telefon/Fax: 0256 202 585, 0727 765 583
Email: podulung@clicknet.roWeb: https://podulung.wordpress.com/
· activităţi de educare a deprinderilor de autoîngrijire şi igienă personală

· stimulare cognitivă – unde se deprind noţiuni generale despre corpul omenesc, animale, plante, mijloace de transport, mediul înconjurător etc.

· psihomotricitate – copiii învaţă orientarea în spaţiu şi în timp şi mişcarea după reguli stabilite;

· abilităţile manuale îi ajută pe copii să manipuleze jocuri, să desfăşoare activităţi de expresie plastică cum sunt: desenul, pictură, modelajul cu diverse texturi, decupajul, tăierea şi lipirea, etc;

· activităţile muzicale le dezvoltă copiilor percepţia pentru muzică prin învăţarea unor cântece adecvate vârstei lor şi ascultarea unor melodii care contribuie la bună lor dispoziţie;

· activităţile de recreere şi socializare oferă copiilor posibilitatea mişcării în aer liber, de a cunoaşte locuri frumoase şi de a intra în relaţie cu oamenii din comunitatea locală;

· logopedia este terapia limbajului şi a comunicării prin care copiii sunt stimulaţi să comunice verbal şi non-verbal şi să-şi corecteze tulburările de pronunţie sau de ritm şi fluenţă a vorbirii;

· ergoterapia vizează mişcările motricităţii fine şi ameliorarea coordonării bilaterale la diverse activităţi;

· kinetoterapia urmăreşte stimularea motricităţii grosiere prin dezvoltarea echilibrului static şi dinamic şi potenţarea abilităţilor necesare în mers, alergare, căţărare, etc;

· evaluare şi consiliere psihologică pentru copii și părinți

· cluburi de calculatoare, de dans, de art terapie, de marionete, hipoterapie, de poveşti, de meloterapie.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita” Jimbolia Str. Victor Babeş, nr. 15, Jimbolia

Telefon: 0256.360303

Email: ana-maria.craciun@jimbolia.ro

· Evaluarea beneficiarului la intrarea în program.

· Încadrarea într-un grad de handicap/reîncadrarea într-un grad de handicap

· Orientare şcolară

· Asigurarea de servicii kinetoterapie

· Asigurarea de servicii educaţionale formale

· Asigurarea de servicii educaţionale non-formale şi informale

· activităţi artistice şi de îndemânare

· activităţi de muzică şi mişcare

· activităţi de comunicare

· activităţi de cunoaştere

· jocuri

· activităţi în aer liber

· Consiliere individuală şi de grup

· Logopedie

· Integrare senzorială

· Programul personalizat de intervenţie

· Medierea şi consilierea relaţiei familie-beneficiar

· Programe de sponzorizare

· Servicii de asigurare a transportului

· Servicii de asigurare a hranei

Asociaţia Autism Infantil Timisoara-A.A.I.T. Str. Orhideea, nr.27, Giroc

Telefon: 0726339219/0727344225

Email: asociaţia.autism.infantil@gmail.com

· servicii contra cost pentru copii cu întârziere în dezvoltare, Autism, Sindrom Down

· Evaluarea abilităţilor pe principalele arii de dezvoltare

· Plan de intervenție și terapie individuală

· Consiliere părinți și plan de intervenție pentru domiciliu

· Sprijin pentru integrare educaţională

×

Powered by WhatsApp Chat

× Contactează-ne pe WhatsApp